Product Tag - kệ để hàng

 • TT_01

  Kệ để hàng

  *Kệ gồm 4 tầng chia được 3 khoang để hàng.

  *Cây cái đứng được làm bằng cây omega60 hoặc omega 80.

  *cây biên đỡ  làm băng cây C hình.

  *Mâm kệ (mặt kệ) được rập bằng tấm sắt cuốn cạnh dày 8 dem.

  *Cây giằng chéo bằng cây 20×40 mm.

  *Toàn bộ được sơn bằng tĩnh điện.

 • TT_02

  Kệ để hàng

  *5 tầng chia được 4 khoang để hàng

  *cây cái đứng được làm bằng cây omega60 hoặc omega 80

  *cây biên đỡ  làm băng cây C hình

  *mâm kệ được rập bằng tấm sắt cuốn cạnh dày 8 dem,hoặc ván ép

  *cây giằng chéo bằng cây 20×40

  *tất cả được sơn bằng tỉnh điện

 • TT_03

  Kệ để hàng  :

  *cây cái đứng được làm bằng cây omega60 hoặc omega 80,cây biên đỡ  làm băng cây hình C .

  *Mâm kệ được rập bằng tấm sắt cuốn cạnh dày 8 dem,hoặc ván ép

  *Cây giằng chéo bằng cây 20×40 mm.

  *Toàn bộ được sơn bằng tĩnh điện

   

 • TT_04

  Kệ để hàng:

  *Gồm 6 tầng chia được 5 khoang để chứa hàng.

  *Cây cái đứng được làm bằng cây omega60 hoặc omega 80

  *Cây biên đỡ  làm băng cây C hình .

  *Mâm kệ (mặt kệ) được rập bằng tấm sắt cuốn cạnh dày 8 dem, hoặc ván gỗ ép.

  *Cây giằng chéo bằng cây 20×40, tất cả sản phẩm được sơn bằng tĩnh điện.

   

 • DHN_04

  Kệ  hồ sơ :

  *Kệ gồm 7 tầng chia làm 6 khoang để chứa.

  *Thiết kế mặt kệ bằng thép vững chắc, mặt sau  dùng bưng ván gỗ ép.

  *Chân trụ và khung kệ thiết kế thi công bằng thép V đục lỗ 4×6.

  *Mâm ( mặt kệ ) sử dụng Tole cuốn cạnh có sóng ngang chịu lực làm tăng độ cứng.

  *Tất cả Sơn tĩnh điện, ốc tán , pát ke mạ kẽm.

   

   

 • KỆ HỒ SƠ HS-05

  Kệ  hồ sơ :

  *Kệ gồm 5 tầng chia làm 4 khoang

  *Các thanh chặn được thiết kế bắt chéo theo kệ làm bằng cây V lỗ 1×3

  *Chân trụ và khung kệ thiết kế thi công bằng thép V đục lỗ 4×6,

  *Mặt kệ sử dụng Tole cuốn cạnh có sóng ngang chịu lực tăng cứng,

  *Tất cả được sơn tĩnh điện, ốc tán , pát ke mạ kẽm,