HP_GS1B

HP_GS1B

1.250.000 ₫

Giá thư viện có 5 tầng để tài liệu.

Tải trọng: 30kg/tầng.

Hồi giá thoáng, đợt di động để điều chỉnh độ cao của tầng để tài liệu.

Kích thước: 1006 x 406 x 2010 mm.

  • Đánh giá (0)

Bình luận