kệ để hàng nặng

TT_02

Kệ để hàng

*5 tầng chia được 4 khoang để hàng

*cây cái đứng được làm bằng cây omega60 hoặc omega 80

*cây biên đỡ  làm băng cây C hình

*mâm kệ được rập bằng tấm sắt cuốn cạnh dày 8 dem,hoặc ván ép

*cây giằng chéo bằng cây 20×40

*tất cả được sơn bằng tỉnh điện

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

*  Hàng hóa xếp dở bằng tay, hoặc xe thanh di động.

*  Tải trọng thông thường : 300 – 1200 Kg / 1tầng.

*  Mặt kệ thiết kế mặt gổ ghép hoặc mân tole.

*  Chứa được nhiều chủng loại hàng hóa

*  Toàn bộ khung thép liên kết ngàm dể tháp ráp

Bình luận

Bình luận