TTD_02

TTD_02

*  Hàng hóa xếp dỡ bằng tay, hoặc xe thanh di động.

*  Tải trọng: 300 – 1200 Kg/tầng.

*  Tay kệ sử dụng khung thép vững chắc để thiết kế thi công.

*  Thích hợp chứa hàng hóa dài như ống sắt sắt cây..v..v

*  Toàn bộ khung thép liên kết ngàm thuận lợi  tháp ráp và di dời.

  • Đánh giá (0)

Bình luận