TTD_04

TTD_04

*  Hàng hóa xếp dỡ bằng tay, hoặc xe thanh di động.

*  Tải trọng: 300 – 1200 Kg / 1tầng.

*  Tay kệ được làm bằng khung thép vững chắc.

*  Thích hợp chứa hàng hóa dài vật liệu xậy dựng như ống sắt sắt cây…

*  Toàn bộ khung thép liên kết ngàm dể tháp ráp

  • Đánh giá (0)

Bình luận